Finanční
modelování a oceňování

Všechny modely jsou chybné, nicméně některé jsou užitečné.“

George Box

Zpracování kvalitního finančního modelu je náročné, předpokladem vytvoření kvalitního modelu je výběr správných parametrů modelu a detailní znalost dané problematiky. Ke správnému ocenění finančního instrumentu je nezbytná nejenom znalost obecného oceňovacího modelu, ale i znalost konvencí, aktuálních podmínek a praktická znalost obchodování s finančními instrumenty. Naši odborníci mají dlouhodobé praktické zkušenosti a jsou připraveni asistovat vaší společnosti při přípravě náročných transakcí a oceňování finančních instrumentů.

Nabízíme zpracování cash flow modelu a analýzu citlivosti na vstupní parametry pro účely:

  • ocenění transakce
  • nové investiční příležitosti
  • pro jiné strategické účely

Nabízíme ocenění finančních instrumentů a derivátů:

  • stanovení hodnoty úrokové sazby pro různě typy úvěrů (nepravidelné čerpání / splácení)
  • stanovení tržní hodnoty investic
  • ocenění měnových forwardů a měnových swapů
  • ocenění úrokových a „cross currency“ swapů

© FRSA Advisory s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

FRSA Advisory s. r. o.

Revoluční 724/7, 110 00  Praha 1

Tel.: +420 222 263 788

 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Sledujte nás