Poradenství při řízení rizik

Nebudete-li vyhledávat Vaše rizika, ony si vyhledají Vás.“

Tom Gilb

Naše služby v této oblasti zahrnují identifikaci finančních rizik v obchodních i finančních kontraktech společnosti. Součástí identifikace rizik je komplexní pohled od jejich vzniku při uzavírání obchodních transakcí (Obchod), jejich změny ve srovnání s plánovaným vývojem při realizaci kontraktu (Výroba, Nákup) až po jejich zachycení ve výsledcích společnosti (Controlling). Do poskytovaných služeb jsou zahrnuty i návrhy na úpravy strategie řízení, tak aby byla minimalizována rizika a omezeny účetní a daňové dopady na společnost.

Na základě analýzy obchodního modelu a interních procesů společnosti:

  • provedeme kompletní a detailní identifikaci tržních rizik
  • kvantifikujeme dopady finančních rizik do výsledků a cash flow pro zvolené scénáře vývoje finančních trhů (směnné kurzy, úrokové sazby)

Navrhneme:

  • procesy ke zvýšení kvality dat potřebných pro řízení finančních rizik
  • krátkodobé a dlouhodobé strategie zajištění finančních rizik i s ohledem na jejich účetní a daňové dopady
  • připravíme dokumentaci potřebnou pro aplikaci zajišťovacího účetnictví a provedeme výpočet prospektivních a retrospektivních testů efektivity
  •  metodologii stanovení limitů na finanční rizika a jejich realizaci
  • doplnění informačních a analytických nástrojů ke zvýšení efektivity a snížení nákladů uzavíraných finančních transakcí

© FRSA Advisory s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

FRSA Advisory s. r. o.

Revoluční 724/7, 110 00  Praha 1

Tel.: +420 222 263 788

 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Sledujte nás